Een rare vraag misschien, maar heb je enig idee of zicht op waar je nu staat in je ontwikkeling? Als je dat ​weet en voelt, dan is dat prachtig, maar als je dat op dit moment niet hebt, dan wil ik je graag een stukje meenemen.

Niets nieuws onder de zon

​Niets nieuws, betekend ook ​sleur, routine en veel van hetzelfde. Als iets niet werkt, zul je soms even opnieuw moeten beginnen. Dat hebben we allemaal enigszins geleerd. Als je valt, sta je op en ga je weer verder. Als je een gebroken been hebt gehad, dan moet je misschien wat revalideren. Maar wat nu als je ervaringen in het leven hebt, die je minder leuk vond. Die misschien een gat in je vertrouwen hebben geslagen.

​Maar ook als je constant tegen weerstand oploop, hoe kun je dat ombuigen, als je altijd op dezelfde manier er mee om bent gegaan en het resultaat hetzelfde bleef. Dan is er inderdaad niets nieuws onder de zon, maar ogenschijnlijk ook niet in jouw leven.

Terug naar de eenvoud

​Als iets niet werkt, dan is het in principe niet perse ingewikkeld om er anders mee om te gaan. Behalve als er lastige stukken in onze persoonlijkheid zitten waar je zelf nog het meest en anderen uiteindelijk ook last van hebben. Omdat je dit lastig vind, maar vooral ook omdat je bepaalde inzichten en ervaringen niet hebt, is zoals het lijkt moeilijker om aan te passen of te veranderen.

​Een ander stuk is jouw gevoelsleven en gevoelsbeleving. Dit is niet allebei hetzelfde, maar door het met elkaar te blijven verwarren, blijft dan een stuk inzicht ook niet helder en verward. Zoals ik zelf altijd zeg:   "Ga het onderscheiden wat waarbij hoort, maar zorg er voor dat je niet afgescheiden raakt van jezelf".

​​Dat terug naar de eenvoud komt eigenlijk neer op dat leven is makkelijker dan je denkt maar moeilijker als je denkt. Daar zit ook gelijk de kern in waar het om draait. We denken te veel en staan ons gevoelsleven en gevoelsbeleving niet altijd toe. Je blijft daardoor verstoken van belangrijke informatie, waarmee je door je transformatie (lees ook veranderingen) heen kunt komen.

Toch niet zo eenvoudig of....

Als je kennis hebt lijkt alles eenvoudiger. Kennis is macht, wordt er wel eens gezegd. Maar is dat wel werkelijk zo.  Kennis is wel belangrijk, maar de mate waar je dat weet toe te passen op en in situaties, geeft meer aan hoe je er mee om kunt gaan.

Ik heb al redelijk vroeg in mijn jeugd geconstateerd dat ik niet alles goed kon, dat soms ook lastig vond en op een gegeven moment ook gezegd, dat daar waar ik zwakker in ontwikkeld was, om dat krachtiger te gaan ontwikkelen. Mjah....pubertijd en dat gevoel was weer een stuk weg. In mijn diensttijd kwam dat langzaam weer terug, tot ik me een paar jaar later vanuit mezelf artikelen en boeken over communicatie, persoonlijke en spirituele ontwikkeling ging lezen. Er stond ook heel veel onzin tussen of eenzijdige benaderingen, waardoor het meer in zogenaamde zweverige regionen terechtkomt en dat klopt niet. Daardoor komt het onderwerp en een persoon waar het over gaat niet tot zijn recht. Het remt je gedrag, zodra iets of iemand daar een mening / oordeel over heeft. Herkenbaar??

Nu ben ik redelijk autodidact op gevoelsgebied en heb ik geen spirituele of communicatietraining gevolgd. Behalve een halverwege onderbroken jaaropleiding tot coach/counselor. Ik merkte dat mijn eigen wijze van onderzoek, beter bij mij tot zijn recht kwam en ik ook beter mijn manier van werken kon ontwikkelen. Ik werk inmiddels vanaf 2002 als coach / medium en sinds een jaar of 5​ is daar mentorschap bijgekomen. In deze jaren heb ik me, en ben daar nog steeds mee bezig,  altijd verder ontwikkeld. Het is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en waar ik voor sta. ​


Ja, voor jou is dat een stuk makkelijker

​​Door de jaren heb ik dit regelmatig teruggekregen, dat het voor mij makkelijker was, doelend op mijn mediumschap. Het kan je ook belemmeren of er voor zorgen dat een vals "feilloos zijnd" gevoel ontstaat. Dat moest ik voor mezelf dus vanuit alle hoeken onderzoeken, want medium of niet, we hebben allemaal met ​ons persoonlijkheidje / ego / ervaringen en overtuigingen te maken, die misschien wel helemaal niet kloppen. Zeker als je dit subjectief neutraal gaat bezien, merk je dat het objectief bezien vaak niet klopt. Daar is ook onder andere Innerlijke Ontwikkeling en Innerlijk Leiderschap uit ontstaan. Dit is ook gelijk waar ik mijn klanten mee help om ze krachtig meervoudig ontwikkelde personen te maken, die  staan waar ze voor staan, onafhankelijk van waar ze voor bij mij komen.

Zelfwerkzaamheid

​....is een groot goed, wat jouw wilskracht tot uitdrukking brengt. Het gevoel van vervulling, wat je wezenlijk in je leven nodig hebt. Zelfwerkzaamheid geeft ook een grote mate van zelfredzaamheid weer.

Dus nu de vraag: Waar wil jij over een jaar staan?

Deel NU
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: